Technické informácie 

Technické informácie

 

 

 

  

Výška stavebného otvoru sa meria od hotovej podlahy

   

 

 

 

 

 

 

Rozmery dverí a zárubní                                                                       Slovenská norma

                                                                                                                   

                       

  Rozmery dverí a zárubní                                                                         vyššia norma